A. Masternes Transport AS – Renovasjonstransport AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mottak, oppbevaring, bearbeiding og transport av avfall

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 28.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

A. Masternes Transport AS (org. nr. 979128150) erverver 100 % av aksjene i Renovasjonstransport AS (org. nr. 979267053)