Sweco Grøner AS – Tveiten Rådgivende Ingeniører AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Rådgivende ingeniørbedrift

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sweco Grøner AS (org. nr. 976032271) overtar samtlige aksjer i Tveiten Rådgivende Ingeniører AS (org. nr. 964567964)