Nytt Syn AS – Argus Øyeklinikk AS / Øyeklinikken AS / Argus Øyeklinikk Skien AS / Sandvika Øyelegesenter AS / Pan Syn Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Øyenrelaterte helsetjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nytt Syn AS (under stiftelse) kjøper aksjene i følgende selskaper