HeTo Holding AS – Hegre Bil AS / Toyota Stavanger AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Salg av biler

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

HeTo Holding AS (under stiftelse) erverver 100 % av aksjene i  Hegre Bil AS (org. nr. 937665482) og Toyota Stavanger AS (org,nr. 974496968)