Stiftelsen Norges Varemesse – Norwegian Promotion Group AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Messer og kongresser

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Stiftelsen Norges Varemesse (org nr. 922167559) erverver 31 % av aksjene i  Norwegian Promotion Group AS (org. nr. 962021077) og innehar dermed 51 % av aksjene i selskapet.