Alsaker Fjordbruk AS – Salar Smolt AS / Rylandsvåg Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fiskeoppdrett - settefisk

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.11.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Alsaker Fjordbruk AS (org. nr. 979494009) erverver 100 % av aksjene i Salar Smolt AS (org. nr. 980469131) og Rylandsvåg Eiendom AS (org.nr. 986201270)