Wilhelmsen Maritime Services Holding AS – Callenberg Group Holding AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tjenester til maritim industri. Elektro-, automasjons og HVAC-systemer til maritim - og offshore industri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wilhelmsen Maritime Services Holding AS (org.nr. 987316144), oppkjøp av Callenberg Group Holding AB (svensk org.nr. 556676-2836)