Storebrand Optimér ASA / Storebrand Eiendom Holding AS / NLI Eiendomsinvest AS / NAMMO AS / Finansgruppen Eiendom AS / Vestre Toten Kommune AS – Raufoss Næringspark ANS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Foretakene og foretakssammenslutningeStorebrand Optimér ASA (org. nr. 989183001) erverver 50 %, Storebrand Eiendom Holding AS (org. nr. 989976265) erverver 15 %,  NLI Eiendomsinvest AS (org. nr. 988340782) erverver 25 % og NAMMO AS (org. nr. 979984731), Finansgruppen Eiendom AS (org. nr. 984061889) og Vestre Toten Kommune AS (org. nr. 971028300) erverver tilsammen 10 % av aksjene i Raufoss Næringspark ANS (org. nr. 982791049)