Steen & Strøm ASA – Periveco AS / Hamar Storsenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøpesentervirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 24.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Steen & Strøm ASA (org.nr. 962073182) overtar alle aksjene i  Hamar Storsenter AS (org. nr. 934929780) fra Periveco AS (org.nr. 977197791)