Norgesinvestor IV AS – PDC Holding / Gan Grafisk / Gan Media / Krone Trykk

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Grafiske tjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norgesinvestor IV AS (org.nr. 990644454) erverver kontroll over PDC Holding (org.nr. 919996013), Gan Grafisk (org.nr. 926575201), Gan Media (org.nr. 976585976) og Krone Trykk (org.nr. 930452874)