SalMar Farming AS – Henden Fiskeoppdrett AS / Einar Rangøy AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Smoltproduksjon. Lakseprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 05.10.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

SalMar Farming AS (org.nr. 966840528), oppkjøp av Henden Fiskeoppdrett AS (org.nr. 975921530) og Einar Rangøy AS (org.nr. 961441749)