Bergen Yards Holding AS – Skjøndals Slip & Mek. Verksted AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Verfts- og industrivirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Bergen Yards Holding AS (org.nr. 9912795399) oppkjøp av Skjøndals Slip & Mek. Verksted AS (org.nr. 960637968)