YIT Builiding Systems AS – Halden Ventilasjonsteknikk

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tekniske bygginstallasjoner, ventilasjonsløsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 25.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

YIT Builiding Systems AS (org.nr. 959069743) oppkjøp av Halden Ventilasjonsteknikk (org.nr. 946211443)