Forlagshuset Vigmostad og Bjørke AS – Forlaget Fag og Kultur AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fagbøker og skolebøker

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Forlagshuset Vigmostad og Bjørke AS (org.nr. 964235112) oppkjøp av Forlaget Fag og Kultur AS (org.nr. 945757558)