AF Skandinavia AS – Mollier AS / Stavanger Kulde AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Varme, ventilasjon og luftkondisjonering

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AF Skandinavia AS (org.nr. 938333572) erverver 51 % av aksjene i Mollier AS (org.nr. 980364186). Ervervet omfatter også Stavanger Kulde AS (org.nr. 884378222) som er eiet 60 % av Mollier