Storebrand Livsforsikring AS – SSP Livsförsäkring AB / Nordben Life and Pension Insurance Co Limitied

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 10.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Storebrand Livsforsikring AS (org.nr. 958995369) oppkjøp av SSP Livsförsäkring AB (org.nr. 516401-8524, Sverige), og vil dermed overta kontroll i Nordben Life and Pension Insurance Co Limitied (Guernsey)