Isola Holding AS – Røros Trevarefabrikk AS / Sjøvold Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vinduer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 03.09.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Isola Holding AS (org.nr. 813003252), oppkjøp av Røros Trevarefabrikk AS (org.nr. 963165862, i navneendring til Røros AS) og Sjøvold Eiendom AS (org.nr. 958310161)