Norske Shell AS – Spesifikke deler av YX Energi Norge AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Drivstoffhandel og dagligvare

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.08.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norske Shell AS (org.nr. 914807077) erverver kontroll over drivstoffinfrastruktur og salg av drivstoff i Norge eid av YX Energi Norge AS (org.nr. 983415660)