EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS – Areal Eiendomsmegling AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendomsmegling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.08.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS (org.nr. 983350828), oppkjøp av Areal Eiendomsmegling AS (org.nr. 976756673)