Troyglade Limited – Global Refund Holdings B.V. / Gallaropoli B.V.

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Finanstjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 08.08.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Troyglade Limited (reg.no. 6291459, England & Wales) oppkjøp av Global Refund Holdings B.V. (reg.nr. 1084658, Nederland) og Gallaropoli B.V. (reg.nr. 1084568, Nederland)