Aker Seafoods ASA – Norwegian Fish Company Export AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Fisk- og sjømatprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Aker Seafoods ASA (org.nr. 986392858) kjøper 50 % av aksjene i Norwegian Fish Company Export AS (org.nr. 965515046)