Blitz 07-600 GmbH – SiTeco Beteilgungsverwaltungs GmbH

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Belysning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Blitz 07-600 GmbH (Tyskland) erverver 100 % av aksjene i SiTeco Beteilgungsverwaltungs GmbH (Tyskland)