Norwegian Property ASA – Sameiet Kaibygning I / Sameiet Kjelleren / ANS Kaibygning I / Stranden 21

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 13.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Norwegian Property ASA (org.nr. 988622036) oppkjøp av Sameiet Kaibygning I / Sameiet Kjelleren / ANS Kaibygning I (org.nr. 854478222) / Stranden 21