ISS Personalhuset Holding AS – Human Resource Center AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utleie av personell/vikarer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

ISS Personalhuset Holding AS (org.nr. 989632264) oppkjøp av Human Resource Center AS (org.nr. 884459672)