Telenor Mobil AS – Talkmore Holding AS / Mobyson AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Mobiltjenester

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.07.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Telenor Mobil AS (org.nr. 964094659), oppkjøp av Talkmore Holding AS (org.nr. 983858619) og Mobyson AS (org.nr. 886564732)