NorgesGruppen ASA – Drageset Holding AS / Drageset Eiendom AS / Alsaker Gruppen AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Dagligvare. Engros

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NorgesGruppen ASA (org.nr. 819731322) erverver 100% av aksjene i Drageset Holding AS (org.nr. 888067612) og 70% av aksjene i  Alsaker Gruppen AS (org.nr. 989388282). Fusjon mellom Drageset Eiendom AS (org.nr. 965429883) og NG Fusjonspartner AS (heleid datterselskap av NorgesGruppen ASA, overtakende selskap i fusjonen)