NOFIMA AS – Institutt for Akvakulturforsking AS / Matforsk AS / Norsk Institutt for Fiskeri- og Havbruksforskning AS / Norconserv AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forskning knyttet til matproduksjon

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

NOFIMA AS (org.nr. 989278835) erverver samtlige aksjer i Institutt for Akvakulturforsking AS (org.nr. 965487034), Matforsk AS (org.nr. 885930), Norsk Institutt for Fiskeri- og Havbruksforskning AS (org.nr. 964441898) og Norconserv AS (org.nr. 961613515)