AB Startkapitalet nr 4666 ( Veolia Water Solutions and Techologies Sweden AB ) – AnoxKaldnes Global AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Løsninger for vann- og avløpsbehandling

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

AB Startkapitalet nr 4666 (under navneendring til Veolia Water Solutions and Techologies Sweden AB, svensk org.nr. 556731-2110), oppkjøp av AnoxKaldnes Global AB (org.nr. 556273-8582)