Vigor AS / Axess Holding AS – Orkla Inspection Services AS / Axess Offshore Services AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Offshore og onshore. Non Destructive Inspection

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Orkla Inspection Services AS (org.nr. 974397080, eid av Vigor AS) fusjonerer med Axess Offshore Services AS (org.nr. 986898549, eid av Axess Holding AS). Det fusjonerte selskapet, Axess Orkla Inspection AS vil eies 50 % hver av Axess Holding AS og Vigor AS. Orkla Inspection Services AS er det overtakende selskap