Kleven Maritime Holding AS / John Kleven AS – Kleven Maritime AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Skip

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

John Kleven AS (org.nr. 968293710) øker eierandel av aksjer i Kleven Maritime AS (org.nr. 981508734) fra 13,89% til 64,89%. Kleven Maritime Holding AS overtar disse 64,89% av aksjene i Kleven Maritime AS, i tillegg til andre aksjer i Kleven Maritime AS. Totalt vil Kleven Maritime Holding AS eie 92,51% av aksjene i Kleven Maritime AS