Eiendom Nordvest AS – Eiendom Nordvest I AS / Møre Eiendom AS / Industriveien 7 AS / Eiendom Nordvest II AS / Eiendom Nordvest III AS / Idamar Eiendom AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 11.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Eiendom Nordvest AS (org.nr. 991079173), oppkjøp av Eiendom Nordvest I AS (org.nr. 991253513), Møre Eiendom AS (org.nr. 979473184), Industriveien 7 AS (org.nr. 983922384), Eiendom Nordvest II AS (org.nr. 891253532), Eiendom Nordvest III AS (org.nr. 991253572) og Idamar Eiendom AS (org.nr. 984914792)