Norway Pelagic AS – Domstein Pelagic AS / Global Fish NP AS / Bergen Fiskeindustri AS / Koralfisk AS / Bernt Hansens Eftf. AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Sild, makrell, hestemakrell, lodde, kolmule

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 06.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

All virksomhet knyttet til kjøp, produksjon og salg av pelagisk fisk i Domstein Pelagic AS (org.nr. 985224757), Global Fish NP AS (under stiftelse), Bergen Fiskeindustri AS (org.nr. 913212207), Koralfisk AS (org.nr. 946786954) og Bernt Hansens Eftf. AS (org.nr. 978668046) blir overført til et felles selskap Norway Pelagic AS (org.nr. 989094823) og/eller Norway Pelagic Produksjon AS (100% datterselskap av Norway Pelagic AS).