Kruse Smith Entreprenør AS – Budeng & Vik Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Entreprenørvirksomhet

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.06.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Kruse Smith Entreprenør AS (org.nr. 916050445) erverver 70,94% av aksjene i Budeng & Vik Holding AS (org.nr. 988696102)