Eng Holding AS – Lampehuset Belysningseksperten AS / Enco AS / RN Invest AS / Thoca Invest AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Belysningsprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 31.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Lampehuset Belysningseksperten AS (org.nr. 970941436) og Enco AS (org.nr. 948482967) ble overdratt til Eng Holding AS (org.nr. 956019710). RN Invest AS (org.nr. 988679283) og Thoca Invest AS (org.nr. 974488922) overtar 20% av aksjene i Eng Holding AS hver. De nye eiere og de tidligere aksjonærer får felles kontroll overEng Holding AS (under navneendring til Lampehuset Holding AS)