Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS – Steen & Strøm ASA / ANS Arken / Åsane Senter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjøpesenter. Næringseiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 29.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Åsane Senter AS (org.nr. 920759165), som er et heleid datterselskap av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS (org.nr. 959922659), skal overdra Åsane Kjøpesenter og tilliggende eiendommer til Arken ANS (org.nr. 857187342), som er et heleid datterselskap av Steen & Strøm ASA (org.nr. 962073182). Samtlige aksjer i Åsane Senter AS overdras til Arken ANS. Nordea skal eie 50,1 % i ANS Arken og Steen & Strøm ASA de resterende 49,9 %