Paro Musikk AS ( Music Retail Holding AS ) – Sagevik Musikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Musikkinstrumenter og tilbehør

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Paro Musikk AS (org.nr. 990164207, navnet endres til Music Retail Holding AS ), oppkjøp av Sagevik Musikk AS (org.nr. 930610976)