Gjensidige Forsikring GFS – Tennant Insurance Group AB

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Forsikring

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 16.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Gjensidige Forsikring GFS (org.nr. 938741700), oppkjøp av Tennant Insurance Group AB (svensk org.nr. 556415-5827)