Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Verdipapirmarked. Markedsdata

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 15.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oslo Børs Holding ASA (org.nr. 983268617) fusjonerer med Verdipapirsentralen Holding ASA (org.nr. 985140464)