Paro Musikk AS (Music Retail Holding AS) – Tre 45 Musikk AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Musikkinstrumenter med tilbehør. Musikkundervisning

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 14.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Paro Musikk AS (org.nr. 990164207, navnet endres til Music Retail Holding AS), oppkjøp av Tre 45 Musikk AS