Nopco Holding AS – Nopco Paper Technology Holding AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Tremasse. Papir

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 09.05.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Nopco Holding AS (org.nr. 991145664), oppkjøp av Nopco Paper Technology Holding AS (org.nr. 981063708)