Rana Trevarefabrikk AS – Johs. Monsen Snekkerfabrikk AS / Monsen Bygg AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Vinduer

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 30.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Rana Trevarefabrikk AS (org.nr. 915292739), oppkjøp av Johs. Monsen Snekkerfabrikk AS (org.nr. 943459739) og Monsen Bygg AS (org.nr. 967846023)