Imago Eiendom AS – Teleservice Interanational Norway AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Service og support av elektronikkprodukter

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 27.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Imago Eiendom AS (org.nr. 982068681), oppkjøp av Teleservice Interanational Norway AS (org.nr. 985386226)