Hasle Utvikling AS – Arcus Eiendom AS / Arcus Eiendom Andreas Winsvoldsvei AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Eiendom

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 26.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hasle Utvikling AS (org.nr. 991151281), oppkjøp av Arcus Eiendom AS (org.nr. 889175192) og Arcus Eiendom Andreas Winsvoldsvei AS (org.nr. 989175297)