Sørco Holding AS / SørcoGruppen AS / HitecVision – Sørco AS / Teknisk Bureau AS / Teknisk Bureau Haugesund AS / Maritime Systems AS / Nemo Holding AS / Capnor AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Ingeniørvirksomhet mot olje- og gassektoren.Rør.Rørleggervirksomhet.Elektroinstallasjoner.Ventilasjon.Automatisering.Laserscanningsteknologi

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 19.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Sørco Holding AS (org.nr. 991079149) vil bli felleskontrollert av HitecVision Private Equity IV LP (England) og SørcoGruppen AS (967612375). SørcoHolding AS erverver følgende aksjene