National Oilwell Norway AS – Molde Produksjonssenter AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Utstyr til offshoreindustri. Kraner, løfteutstyr og hydraulikk for mekanisk industri

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 18.04.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

National Oilwell Norway AS (org.nr. 816404312) erverver de resterende 50% av aksjene i Molde Produksjonssenter AS (org.nr. 938206891)