General Cable Corporation – Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Telekommunikasjonskabler og plastprodukter til industrisektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 23.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

General Cable Corporation (org.nr. 06-1398235, USA), oppkjøp av Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG (org.nr. HR A 2000, Niedersachsen, Tyskland)