Hafslund Venture AS / Plavaldue Holding S.A. – FESIL ASA

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Strøm og sikkerhetMetaller

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 20.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Hafslund Venture AS (org.nr. 976501543) erverver 1,1% av aksjene i FESIL Holding AS. Med dette vil Hafslund Venture AS eie 49% av aksjene i FESIL ASA (org.nr. 837041732) og dermed få felleskontroll over selskapet sammen med Plavaldue Holding S.A. (Sveitz)