Oracle Corporation – Hyperion Solutions Corporation

Berørte markeder ikon Berørte markeder: IT-løsninger

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 12.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Oracle Corporation (org.nr. 94-2871189, Delaware, USA), oppkjøp av Hyperion Solutions Corporation (org.nr. 77-0277772, Delaware, USA)