Wipak OY / Wipak Kempten GmbH – Nordpak Oy Ltd / Oy Avanspack AB / Betzigau-virksomhet av KP Kempten GmbH

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Emballasje

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 07.03.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Wipak OY (finsk org.nr. 2079181-5) erverver samtlige aksjer i Nordpak Oy Ltd (finsk org.nr. 0679007-4) og Oy Avanspack AB (finsk org.nr. 0773123-6). Wipak Kempten GmbH (tysk org.nr. HR B 59607) erverver virksomheten i Betzigau fra KP Kempten GmbH