Proserv Group AS – Chemical Injection Equipment AS

Berørte markeder ikon Berørte markeder: Kjemikalieinjeksjonssystemer til olje- og gassektoren

Berørte markeder ikon Dato mottatt: 22.02.2007

Status ikon Status: Ferdig behandlet

Status ikon Resultat: Ikke status

Proserv Group AS (org.nr. 988538779), oppkjøp av Chemical Injection Equipment AS (org.nr. 983774229).